Augment dels nitrats de l’aigua en la zona de Lladó

Degut a la manca de pluges en els darrers mesos, resulta que la captació principal d’aigua de la Font Negre que es troba a 7 Kilòmetres de Lladó ha minvat el seu cabal, i per tant més del 60% d’aigua que es consumeix actualment a Lladó prové de la compra d’aigua en el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i la gestió de l’aigua en alta la té l’empresa Prodaisa, això fa que la barreja en el dipòsit de l’aigua de la Font Negra i la que comprem al Consell Comarcal de l’Alt Empordà superi el màxim permès de 50 mg/litre de nitrats.

Pots trobar tota la informació relacionada amb aquest tema a la següent carta informativa.