Informació al contribuent

Calendari fiscal per l’any 2021

  • IAE (Impost Activitats Econòmiques) de l’1 de setembre al 31 d’octubre.
  • IBIR (IBI Rústica) de l’1 de juny al 31 de juliol.
  • IBIU (IBI Urbana) de l’1 de juny al 31 de juliol.
  • IVTM (Impost de vehicles de tracció mecànica) de l’1 de març al 30 d’abril.

Lloc de pagament:

Xaloc

C/ Nou, 48 17600 Figueres

Tel. 972 501 365


IIVTNMV Impost Increment Valor Terrenys Naturals Urbana (Plusvàlues)

Lloc de pagament:

Registre de la Propietat de Figueres

Pl. Josep Pla s/n

17600 Figueres

Tel. 972 501 447


Servei Municipal d’abastament d’aigua potable

Lloc de pagament:

Ajuntament de Lladó

Taxa d’aigua, escombraries i clavegueram: per trimestres a partir de l’aprovació de l’acord del padró per Junta de Govern.