Edictes

Exercici: 2023 Bop: 147-0 Edicte: 6366 AJUNTAMENT DE LLADÓ - Acord d'estructuració i delegació de competències
Exercici: 2023 Bop: 146-0 Edicte: 6333 AJUNTAMENT DE LLADÓ - Nomenament de tinent d'alcalde
Exercici: 2023 Bop: 146-0 Edicte: 6332 AJUNTAMENT DE LLADÓ - Règim de dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres de la corporació
Exercici: 2023 Bop: 145-0 Edicte: 6242 AJUNTAMENT DE LLADÓ - Exposició pública del compte general corresponent a l'exercici de 2022
Exercici: 2023 Bop: 145-0 Edicte: 6241 AJUNTAMENT DE LLADÓ - Exposició pública d'un projecte refós d'actuació específica en sòl no urbanitzable
Exercici: 2023 Bop: 33-0 Edicte: 1118 AJUNTAMENT DE LLADÓ - Aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2023
Exercici: 2023 Bop: 10-0 Edicte: 204 AJUNTAMENT DE LLADÓ - Aprovació inicial del projecte per a la reurbanització del carrer pintor Marià Llavanera de Lladó
Exercici: 2022 Bop: 249-0 Edicte: 12244 AJUNTAMENT DE LLADÓ - Aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 245-0 Edicte: 11622 AJUNTAMENT DE LLADÓ - Aprovació de les bases i la convocatòria per a l'estabilització del personal
Exercici: 2022 Bop: 243-0 Edicte: 11313 AJUNTAMENT DE LLADÓ - Aprovació inicial del pressupost municipal ordinari per a l'any 2023
Exercici: 2022 Bop: 228-0 Edicte: 10276 AJUNTAMENT DE LLADÓ - Aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 173-0 Edicte: 7890 AJUNTAMENT DE LLADÓ - Exposició pública del compte general del pressupost ordinari de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 167-0 Edicte: 7718 AJUNTAMENT DE LLADÓ - Exposició pública del projecte d'actuació específica de rehabilitació d'una construcció en ruina per a adequació com a refugi de pastor
Exercici: 2022 Bop: 98-0 Edicte: 4219 AJUNTAMENT DE LLADÓ - Aprovació de l'oferta pública d'ocupació
Exercici: 2022 Bop: 71-0 Edicte: 2800 AJUNTAMENT DE LLADÓ - Aprovació provisional de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 52-0 Edicte: 1879 AJUNTAMENT DE LLADÓ - Aprovació definitiva del pressupost municipal ordinari per a l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 29-0 Edicte: 840 AJUNTAMENT DE LLADÓ - Exposició pública d'un projecte en sòl no urbanitzable
Exercici: 2022 Bop: 29-0 Edicte: 839 AJUNTAMENT DE LLADÓ - Exposició pública d'un projecte en sòl no urbanitzable
Exercici: 2022 Bop: 28-0 Edicte: 820 AJUNTAMENT DE LLADÓ - Exposició pública d'un projecte d'obres en sòl no urbanitzable. Can Cabota
Exercici: 2021 Bop: 250-0 Edicte: 11189 AJUNTAMENT DE LLADÓ - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 243-0 Edicte: 10529 AJUNTAMENT DE LLADÓ - Aprovació inicial del pressupost municipal ordinari i la plantilla de personal per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 215-0 Edicte: 9379 AJUNTAMENT DE LLADÓ - Aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 152-0 Edicte: 6938 AJUNTAMENT DE LLADÓ - Exposició pública del Compte general del pressupost de l'any 2020
Exercici: 2021 Bop: 94-0 Edicte: 4000 AJUNTAMENT DE LLADÓ - Aprovació inicial del projecte per a la reurbanització dels carrers Gran i Cabanelles de Lladó
Exercici: 2021 Bop: 42-0 Edicte: 1479 AJUNTAMENT DE LLADÓ - Aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 39-0 Edicte: 1476 AJUNTAMENT DE LLADÓ - Aprovació de les bases reguladores de l'activitat de Casal d'Estiu de Lladó
Exercici: 2021 Bop: 9-0 Edicte: 83 AJUNTAMENT DE LLADÓ - Informació pública d'un projecte en sòl no urbanitzable
Exercici: 2020 Bop: 251-0 Edicte: 10026 AJUNTAMENT DE LLADÓ - Aprovació definitiva de l'Ordenança municipal reguladora de la taxa per l'aprofitament de domini públic local
Exercici: 2020 Bop: 243-0 Edicte: 9398 AJUNTAMENT DE LLADÓ - Aprovació inicial del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 243-0 Edicte: 9390 AJUNTAMENT DE LLADÓ - Aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdits de l'exercici 2020