Edictes

Exercici: 2024 Bop: 80-0 Edicte: 3315 AJUNTAMENT DE LLADÓ - Aprovació del padró d'aigua, escombraries i clavegueram del primer trimestre de 2024
Exercici: 2024 Bop: 79-0 Edicte: 3261 AJUNTAMENT DE LLADÓ - Aprovació inicial del preu públic de l'abastament d'aigua de Lladó
Exercici: 2024 Bop: 76-0 Edicte: 3254 AJUNTAMENT DE LLADÓ - Aprovació de l'Oferta pública d'ocupació per a l'exercici de 2024
Exercici: 2024 Bop: 62-0 Edicte: 2360 AJUNTAMENT DE LLADÓ - Aprovació de l'Oferta publica d'ocupació 2024
Exercici: 2024 Bop: 59-0 Edicte: 2226 AJUNTAMENT DE LLADÓ - Aprovació definitiva de l'Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera
Exercici: 2024 Bop: 55-0 Edicte: 2035 AJUNTAMENT DE LLADÓ - Aprovació definitiva del pressupost municipal ordinari per a 2024
Exercici: 2024 Bop: 13-0 Edicte: 209 AJUNTAMENT DE LLADÓ - Aprovació inicial del padró municipal referent a la taxa d'aigua, clavagueram i escombraries
Exercici: 2024 Bop: 13-0 Edicte: 204 AJUNTAMENT DE LLADÓ - Aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora de les infraccions per malbaratament d'aigua de xarxa en situacions de sequera
Exercici: 2024 Bop: 1-0 Edicte: 11008 AJUNTAMENT DE LLADÓ - Convocatòria per a la provisió de les places de jutge de pau titular i substitut
Exercici: 2023 Bop: 248-0 Edicte: 11294 AJUNTAMENT DE LLADÓ - Aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 244-0 Edicte: 10946 AJUNTAMENT DE LLADÓ - Aprovació definitiva del projecte de millora dels accesos i l'entorn de Santa Maria de Lladó
Exercici: 2023 Bop: 244-0 Edicte: 10800 AJUNTAMENT DE LLADÓ - Aprovació inicial del pressupost municipal ordinari per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 236-0 Edicte: 10571 AJUNTAMENT DE LLADÓ - Decret de nomenament de personal laboral fix, auxiliar administrativa
Exercici: 2023 Bop: 219-0 Edicte: 9666 AJUNTAMENT DE LLADÓ - Aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 216-0 Edicte: 9488 AJUNTAMENT DE LLADÓ - Aprovació inicial del projecte de millora dels accesos i l'entorn al Bcin de Santa Maria de Lladó
Exercici: 2023 Bop: 201-0 Edicte: 8596 AJUNTAMENT DE LLADÓ - Aprovació de la lista d'admesos i exclosos del procés de selecció per a la provisió, mitjançant concurs de mèrits, d'una plaça d'auxiliar administratiu/va amb constitució de borsa
Exercici: 2023 Bop: 147-0 Edicte: 6366 AJUNTAMENT DE LLADÓ - Acord d'estructuració i delegació de competències
Exercici: 2023 Bop: 146-0 Edicte: 6333 AJUNTAMENT DE LLADÓ - Nomenament de tinent d'alcalde
Exercici: 2023 Bop: 146-0 Edicte: 6332 AJUNTAMENT DE LLADÓ - Règim de dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres de la corporació
Exercici: 2023 Bop: 145-0 Edicte: 6242 AJUNTAMENT DE LLADÓ - Exposició pública del compte general corresponent a l'exercici de 2022
Exercici: 2023 Bop: 145-0 Edicte: 6241 AJUNTAMENT DE LLADÓ - Exposició pública d'un projecte refós d'actuació específica en sòl no urbanitzable
Exercici: 2023 Bop: 33-0 Edicte: 1118 AJUNTAMENT DE LLADÓ - Aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2023
Exercici: 2023 Bop: 10-0 Edicte: 204 AJUNTAMENT DE LLADÓ - Aprovació inicial del projecte per a la reurbanització del carrer pintor Marià Llavanera de Lladó
Exercici: 2022 Bop: 249-0 Edicte: 12244 AJUNTAMENT DE LLADÓ - Aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 245-0 Edicte: 11622 AJUNTAMENT DE LLADÓ - Aprovació de les bases i la convocatòria per a l'estabilització del personal
Exercici: 2022 Bop: 243-0 Edicte: 11313 AJUNTAMENT DE LLADÓ - Aprovació inicial del pressupost municipal ordinari per a l'any 2023
Exercici: 2022 Bop: 228-0 Edicte: 10276 AJUNTAMENT DE LLADÓ - Aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 173-0 Edicte: 7890 AJUNTAMENT DE LLADÓ - Exposició pública del compte general del pressupost ordinari de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 167-0 Edicte: 7718 AJUNTAMENT DE LLADÓ - Exposició pública del projecte d'actuació específica de rehabilitació d'una construcció en ruina per a adequació com a refugi de pastor
Exercici: 2022 Bop: 98-0 Edicte: 4219 AJUNTAMENT DE LLADÓ - Aprovació de l'oferta pública d'ocupació