SUBVENCIÓ COOPERACIÓ ESPORTIVA

La Diputació de Girona, cooperació esportiva, ha atorgat un ajut de 500 euros a l’Ajuntament de Lladó per contribuir a sufragar el cost de les activitats fisicoesportives que es porten a terme a Lladó.