Subvenció de Dipsalut pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la Salut (SAT)

Dipsalut ha atorgat una subvenció d’un import de 20.000 euros per instal·lar un sistema de telecontrol i autoanalitzador de clor, PH i terbolesa al dipòsit de Lladó de la ZS LLADÓ, per tal de controlar la qualitat de l’aigua de consum humà.