SUBVENCIO DE LA DDGI-MEDI AMBIENT 2021

La Diputació de Girona ha atorgat una subvenció de Medi Ambient, per l’Ampliació de la instal.lació calefacció de la caldera de biomassa, amb incorporació de la Llar d’Infats de 13.634,45€