SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA.- Fons de Cooperació econòmica i cultural 2022

La diputació de Girona ha atorgat un ajut de 49.165,71€ euros a l’ajuntament de Lladó per a contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions:

⋅COOPERACIÓ MUNICIPAL: INVERSIONS I DESPESES CORRENTS: 40.114,05€

Inversió 1: Soterrament linia electrica baixa tensió del projecte de reurbanització carrer Gran i Cabanelles: 32.000€

Inversió 2: Enllumenat públic reurbanització carrer Gran i Cabanelles: 8.114,05€

⋅COOPERACIÓ CULTURA: 7.078,95€

⋅CAMINS: 1.100€

⋅NOVES TECNOLOGIES: 872,71€