SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA

La Diputació de Girona ha atorgat una subvenció de 22.748,98 euros en concepte de manteniment de camins i enllumenat públic i edificis