INSECTE INVASOR

Es tracta d’un bertnat de color marró “Halyomorpha halys”. En alguns països aquest insecte és actualment una plaga i pot afectar conreus i causar molèsties als veïns.

Es recomana informar a l’ajuntament o l’administració autonòmica, si mai detecta la seva presència, per evitar que aquí tam´be es converteixi en plaga.

Trítptic