SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – Fons de Cooperació Econòmica, Cultural, Noves Tecnologies i camins 2018

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 45.232,90€ a l’Ajuntament de Lladó per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions:

DESPESES D’INVERSIÓ:

  • Pavimentació Aparcament (36.779,00€)

DESPESES CULTURALS:

  • Contractació espectacles festes majors i altres (6.490,00€)

NOVES TECNOLOGIES:

  • Adquisició material informàtic (863,90€)

ACTUACIONS EN CAMINS MUNICIPALS:

Neteja i arranjament de camins de la Lladó (1.100€). (Aquest ajut s’engloba dins el marc de les subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, per a l’any 2018).