Oferta de treball: Temporada d’Estiu

L’Ajuntament de Lladó necessita contractar per la temporada d’Estiu dos vigilants de piscina, preferentment que estiguin en possessió de títol de socorrista aquàtic i registrat al ROPEC.

Augment dels nitrats de l’aigua en la zona de Lladó

Degut a la manca de pluges en els darrers mesos, resulta que la captació principal d’aigua de la Font Negre que es troba a 7 Kilòmetres de Lladó ha minvat el seu cabal, i per tant més del 60% d’aigua que es consumeix actualment a Lladó

AJUTS LEADER

Divendres 15 de juliol s’ha publicat la convocatòria d’ajuts Leader per a l’anualitat 2022 amb una dotació prevista per a les empreses o persones emprenedores de l’àmbit territorial d’ADRINOC de 668.642,24€. Fins al 30 de setembre de 2022 es poden presentar sol·licituds a la vuitena i darrera convocatòria d’ajuts Leader del PDR 2014-2022. Es tracta d’uns ajuts destinats […]

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA.- Fons de Cooperació econòmica i cultural 2022

La diputació de Girona ha atorgat un ajut de 49.165,71€ euros a l’ajuntament de Lladó per a contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions: ⋅COOPERACIÓ MUNICIPAL: INVERSIONS I DESPESES CORRENTS: 40.114,05€ Inversió 1: Soterrament linia electrica baixa tensió del projecte de reurbanització carrer Gran i Cabanelles: 32.000€ Inversió 2: Enllumenat públic reurbanització carrer […]

1 2 3 4 7