SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA.- Fons de Cooperació econòmica i cultural 2022

La diputació de Girona ha atorgat un ajut de 49.165,71€ euros a l’ajuntament de Lladó per a contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions: ⋅COOPERACIÓ MUNICIPAL: INVERSIONS I DESPESES CORRENTS: 40.114,05€ Inversió 1: Soterrament linia electrica baixa tensió del projecte de reurbanització carrer Gran i Cabanelles: 32.000€ Inversió 2: Enllumenat públic reurbanització carrer […]

1 2 3 4 5 8