SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA.- Assistència i cooperació als municipis.- subvencions per a actuacions municipals motivades per circunstàncies meteorològiques de caràcter excepcional

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 3.151,42 euros per contribuir a sufragar el cost de les despeses dels treballs de reparació de camins públics de Lladó i altres infraestructures municipals.