SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA. Cooperació Esportiva

La Diputació de Girona ha atorgat una ajut de 1.000 Euros a l’Ajuntament de Lladó en concepte del programa anual de promoció de l’activitat fisicoesportiva (Expedient (2019/1471).